Ledenadministrateur

Mocht u een adreswijziging willen doorvoeren, een nieuw (IBAN) rekeningnummer hebben of van spelend lid naar niet spelend lid (of omgekeerd) neem dan contact op met onze ledenadministrateur:

Theo Timmerman
Coreespondentieadres: Postbus 55, 7683 ZG Den Ham
Bezoekadres: De Kottergoren 35, 7683 CA Den Ham
Tel: 0546-672822.
E: hetbestuur@vvdenham.nl