Contributie

De betaling van de contributie gebeurt door automatische afschrijving. Hiervoor dient u dit aanmeldingsformulier met machtiging in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de secretaris.

Jeugd

Er blijkt nog wel eens onduidelijkheid te zijn voor ouders die hun kind even willen laten proefdraaien bij de voetbal.
Dan hoef ik mijn kind toch niet aan te melden?

Dit is een groot misverstand!

Het is van groot belang dat u uw kind eerst aanmeld.
Vervolgens kan uw kind gedurende 3 maanden gratis meedoen, en kunt u besluiten alsnog (kosteloos) te stoppen.

De belangrijkste reden is dat uw kind pas verzekerd is als hij/zij bekend is bij ons en door ons is aangemeld bij de KNVB.

Daarnaast komt u dan ook “in ons vizier”. Na aanmelding wordt u binnen een week benaderd door de betreffende coördinator, die u op de hoogte brengt van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Hij/zij kan u bijpraten en vertellen over de vervolgstappen. Zodoende kunnen we ook voorkomen dat u er een aantal maanden verloren bijloopt!

Dus, eerst uw kind aanmelden en daarna starten met het meespelen.

Contributie

Participatieregeling Gemeente Twenterand: “Iedereen moet mee kunnen doen!”GEMEENTE KAN HELPEN BIJ BETALINGSMOEILIJKHEDEN

“Iedereen, zeker kinderen, moet mee kunnen doen aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten, onafhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. En daarvoor hebben wij een participatieregeling,” aldus wethouder Binnenmars.

Het gaat de wethouder aan het hart dat er kinderen in Twenterand zijn die, omdat hun ouders onvoldoende geld hebben, geen lid kunnen worden van bijvoorbeeld een (sport)club. “Niet iedereen kent de participatieregeling, dus die wil ik graag nog eens onder de aandacht brengen,” aldus de wethouder.
Gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 87,50 per persoon per jaar. Personen zonder mogelijkheden op de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van € 50,- per persoon, per jaar. Van dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld de contributie van een sportclub betalen of het lidmaatschap van de bibliotheek. Maar ook kunnen zij dit geld inzetten voor fitness, de entree van een dierentuin, bezoek aan musea of pretparken en het bezoeken van het theater of een film. Daarnaast verstrekt de gemeente per kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een bedrag van € 50,- per jaar voor schoolgerelateerde kosten zoals een schoolreisje.
Brede bekendheid
“Wij proberen zoveel mogelijk mensen met een brief persoonlijk te informeren. Desondanks is niet iedereen op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn,” aldus Binnenmars. “Vandaar dat we er nog maar eens brede bekendheid aan geven.”
Mensen die eventueel recht hebben op de mogelijkheden van het participatiefonds kunnen zich wenden tot de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Twenterand. Op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur zonder afspraak bereikbaar in het gemeentehuis of telefonisch via (0546) 840 840.