Lid worden?

Onderstaand vindt u de gegevens die benodigd zijn voor de aanmelding. U kunt het formulier zelf thuis printen en sturen aan ledenadministratie@vvdenham.nl    Wilco Meijerink, Boerweg 4, 7683 RV Den Ham. Tel: 06-25162006 .

Indien u het print, nadien invullen en via een smartphone een foto zenden van dit formulier naar bovenstaand email-adres kan natuurlijk ook.

Ook komt het nog al eens voor dat mensen vergeten hun eventuele verhuizing door te geven. We verzoeken u dat eventueel via de mail te doen aan de ledenadministratie via: ledenadministratie@vvdenham.nl 

Door ondertekening van dit formulier geeft u tevens aan kennis te hebben genomen van onze statuten en ons huishoudelijk reglement

https://vvdenham.nl/onze-club/clubinformatie/statuten/

https://vvdenham.nl/onze-club/clubinformatie/huishoudelijk-reglement/

Algemene Informatie Voetbalvereniging Den Ham

Contributie

De betaling van de contributie gebeurt door automatische afschrijving. Hiervoor dient u dit aanmeldingsformulier met machtiging in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de secretaris.

Vervoer

Het vervoer van pupillen en junioren gebeurd door de ouders en  wordt elke week in het clubblaadje bekend gemaakt. Dit clubblad kunt u vinden in het clubhuis, bij de plaatselijke kapsalons, horecagelegenheden en de basisscholen. Tevens wordt de tekst gepubliceerd via deze site onder “Programma”.

Afmelding

Wanneer u zich wilt (laten) afmelden als lid van de vereniging, dan kan dit schriftelijk  bij de secretaris. Wel blijft de contributie voor het nog lopende seizoen (1 augustus tot 1 juli) verschuldigd. Voor meer informatie, zie “Ledeninformatie-afmelden”.

Wanneer u ondanks bovenstaande informatie nog vragen hebt, dan kunt u daarvoor terecht bij een lid van het jeugd- of algemeen bestuur, die u graag te woord zal staan.

Klik op onderstaande link om het aanmeldingsformulier te printen

Aanmeldingsformulier1

GEMEENTE KAN HELPEN BIJ BETALINGSMOEILIJKHEDEN

Participatieregeling Gemeente Twenterand: “Iedereen moet mee kunnen doen!”

“Iedereen, zeker kinderen, moet mee kunnen doen aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten, onafhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. En daarvoor hebben wij een participatieregeling,” aldus wethouder Paters.

Het gaat de wethouder aan het hart dat er kinderen in Twenterand zijn die, omdat hun ouders onvoldoende geld hebben, geen lid kunnen worden van bijvoorbeeld een (sport)club. “Niet iedereen kent de participatieregeling, dus die wil ik graag nog eens onder de aandacht brengen,” aldus de wethouder.

Gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 87,50 per persoon per jaar. Personen zonder mogelijkheden op de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van € 50,- per persoon, per jaar. Van dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld de contributie van een sportclub betalen of het lidmaatschap van de bibliotheek. Maar ook kunnen zij dit geld inzetten voor fitness, de entree van een dierentuin, bezoek aan musea of pretparken en het bezoeken van het theater of een film. Daarnaast verstrekt de gemeente per kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een bedrag van € 50,- per jaar voor schoolgerelateerde kosten zoals een schoolreisje.

Brede bekendheid

“Wij proberen zoveel mogelijk mensen met een brief persoonlijk te informeren. Desondanks is niet iedereen op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn,” aldus Paters. “Vandaar dat we er nog maar eens brede bekendheid aan geven.”

Mensen die eventueel recht hebben op de mogelijkheden van het participatiefonds kunnen zich wenden tot de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Twenterand. Op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur zonder afspraak bereikbaar in het gemeentehuis of telefonisch via (0546) 840 840.