SEPA/IBAN

Automatische incasso contributie via Euro incasso
In januari 2014 zijn wij overgegaan op het nieuwe Euro incasso systeem dat het mogelijk maakt van IBAN rekeningnummers te incasseren.

De volgende incasso’s van de contributie zullen altijd plaats vinden op de 25e van de maand na afloop van het kalenderkwartaal ( 25 april-25 juli-25 oktober-25 januari) of, als dit in een weekend valt, de vrijdag daaraan voorafgaande.

Rekeningnummer vv Den Ham:

IBAN: NL22RABO0324807457