Hoofdbestuur

 

De negen hoofdbestuursleden:

Jan Dubbink, Gerko Kolkman, Alco Braakman, Jeroen Bosch, Marthijn Binnenmars, Theo Timmerman, Jan Bosch, Jurgen Bootsveld, Dennis Bosch.

Stuur een email bericht naar het hoofdbestuur.
Uw bericht komt automatisch bij alle leden terecht.

 

Taken hoofdbestuur

Dennis Bosch is de voorzitter van onze vereniging. Hij houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Hij behartigt de belangen van onze vereniging in de breedste zin van het woord. Zo heeft en onderhoudt hij de contacten met de gemeente en de ons omringende verenigingen. Daarnaast is Dennis het aanspreekpunt van de sponsorcommissie. Tevens leidt hij de bestuursvergaderingen.

Jeroen Bosch is penningmeester en houdt zich bezig met alle financiële aspecten van de vereniging.

Theo Timmerman is secretaris van onze vereniging. Als secretaris ontvangt Theo alle post van de vereniging. Deze post, de zogenaamde ingekomen stukken, worden vervolgens in de bestuursvergaderingen besproken. Als secretaris fungeert hij als notulist van de bestuursvergaderingen. Tevens is Theo verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Jan Bosch is vice-voorzitter. Ook behartigt Jan de PR-zaken van de v.v. Den Ham en is als lid van de PR-commissie de link met het bestuur. Daarnaast is Jan Bosch lid van de ledenraad /bondsvergadering van de KNVB namens kieskring 7.

Marthijn Binnenmars is verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op het clubgebouw. Hij is tevens voorzitter van de kantinecommissie.

Alco Braakman is de wedstrijdsecretaris van alle seniorenelftallen. Hij heeft contact met de KNVB over competitie- en bekerwedstrijden, tuchtzaken en de indelingen van de elftallen en aanvangstijdstippen van officiële wedstrijden. Verder stelt hij in overleg met trainers en elftalleiders het oefenprogramma en vriendschappelijke duels vast. Tevens is Alco het aanspreekpunt voor de damesafdeling.

Jan Dubbink houdt zich bezig met de technische zaken. Hij zit namens het bestuur in de technische commissie. Hierbij kunt u denken aan indeling van de teams, het regelen van leiders en het onderhouden van contacten met trainers en leiders.

Gerko Kolkman is verantwoordelijk voor de accommodatie. Zo is hij aanspreekpunt voor projecten als het nieuwe veld en de aanleg van het fietspad. Tevens behartigt Gerko de belangen van de activiteitencommissie in het hoofdbestuur.

Jurgen Bootsveld is de voorzitter van het jeugdbestuur. Hij houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken die betrekking hebben op onze jeugdelftallen. Hij behartigt de belangen van de jeugd in het hoofdbestuur en hij leidt de jeugdbestuursvergaderingen.

 

Met het bestuur verwante commissies:

De sponsorcommissie: is verantwoordelijk voor alles op het gebied van sponsoring. Dennis Bosch is aanspreekpunt namens het hoofdbestuur.

De activiteitencommissie: verzorgt namens het bestuur de jaarlijkse verloting en de worstenactie, om de penningmeester te helpen jaarlijks de begroting rond te krijgen. Verder organiseert de AC in het seizoen tal van leuke evenementen voor iedereen binnen onze vereniging: het sinterklaasfeest, midwintervoetbal, de jaarlijkse gezellige avond voor al onze vrijwilligers, midgetgolfen, het Buurtvoetbaltoernooi en de Familiedag. Gerko Kolkman is aanspreekpunt namens het hoofdbestuur.

De technische commissie: houdt zich bezig voetbaltechnische zaken en met de indeling van de teams en het onderhouden van contacten met trainers en leiders onderling. Jan Dubbink zit namens het bestuur in de technische commissie.

De kantinecommissie: houdt zich bezig met het reilen en zeilen van onze kantine. Dit gaat van inkoop tot verkoop, van personeelsbeleid tot kantine-inrichting. Marthijn Binnenmars zit namens het bestuur in kantinecommissie.

De scheidsrechterscommissie: deze commissie komt op voor de rechten en plichten van onze scheidsrechters. Zo wordt in deze commissie bepaald welke scheidsrechter welke wedstrijden fluit. Tevens komt de voortgang van huidige scheidsrechters en de opleiding van nieuwe scheidsrechters aanbod. Deze commissie legt verantwoording af aan het hoofdbestuur. Alco is aanspreekpunt namens het hoofdbestuur.

De PR-commissie: houdt zich bezig met de communicatie, zowel intern als extern. U kunt hierbij denken aan onze internetsite, het televisiecircuit, de presentatiegids, ons voetbalkrantje en verslaglegging van activiteiten in de lokale kranten. Jan Bosch zit namens het bestuur in de PR-commissie.

De materiaalcommissie: is verantwoordelijk voor alle voetbal gerelateerde materialen.

De accommodatiecommissie alias ‘De Vuttersploeg’: deze vutters houden zich bezig met het onderhoud, verbetering en herstel van onze accommodatie. Gerko Kolkman is aanspreekpunt namens het hoofdbestuur.

Naam Functie Telefoon E-mail
Theo Timmerman Secretaris 0546-672822 hetbestuur@vvdenham.nl
Jeroen Bosch Penningmeester hetbestuur@vvdenham.nl
Jan Bosch Vice-voorzitter/PR-commissie 06-29013333 hetbestuur@vvdenham.nl
Ronny Drost Jeugd 0546-672894 hetbestuur@vvdenham.nl
Dennis Bosch Voorzitter 06-12301159 hetbestuur@vvdenham.nl
Marthijn Binnenmars Clubgebouw hetbestuur@vvdenham.nl
Jan Dubbink Technische zaken 06-13376673 hetbestuur@vvdenham.nl
Alco Braakman Wedstrijdsecretaris senioren 0546-672660 hetbestuur@vvdenham.nl
Gerko Kolkman Accommodatie en activiteiten 06-22482534 hetbestuur@vvdenham.nl