Consul

Procedure afgelastingen

De bondsconsul treedt op namens de KNVB.

Verantwoordelijkheden

De consul is verantwoordelijk voor de keuring bij wedstrijden uitgeschreven door de KNVB.

De scheidsrechter kan overigens het standpunt van de consul niet overnemen. Keurt de consul het veld goed, dan kan de scheidsrechter het veld alsnog afkeuren. Dit valt dan buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Relatie consul – KNVB

De consul is formeel aangesteld door de KNVB. Hij is niet in dienst van de vereniging of de gemeente. De KNVB is ‘de baas’ van de consul en kan hem afvoeren of ontslaan. Van een consul wordt verwacht dat hij een loyale en onafhankelijke houding kan aannemen bij de uitoefening van z’n hoofdtaak: het beoordelen van de bespeelbaarheid van de velden. Ook bij het spelen van vriendschappelijke wedstrijden dient de consul geraadpleegd te worden. De consul dient lid te zijn van de KNVB, hetzij via de vereniging hetzij rechtsstreeks. In principe wordt de consul voor de periode van één jaar benoemd. Over het algemeen vindt herbenoeming door de KNVB automatisch plaats aan het begin van het seizoen.

Gegevens consul

Naam Functie Telefoon E-mail
Gerko Kolkman Consul 06-22482534 gerkokolkman81@gmail.com