Leaseplan

Onze club werkt met een kledingleaseplan.  Via een opslag op de contributie worden alle leden van een uniform tenue voorzien.

Het kledingleaseplan

Via het team krijgt elk spelend lid (vanaf JO.9 en MO.9) van v.v. Den Ham een kledingpakket in bruikleen bestaande uit een voetbalshirt, broek, voetbaltas, sokken en voor selectie-elftallen ook een trainingspak en warmloopshirt. Voor de keeper is er een keeperstenue.
De shirts, voetbaltas, sokken, warmloopshirts en trainingspak zijn voorzien van het v.v. Den Ham-logo. De shirts en tassen zijn ook zoveel mogelijk voorzien van een sponsoropdruk.

Voetbalschoenen, scheenbeschermers en keeperhandschoenen behoren niet tot het pakket.

Kosten voor (ouders van de) leden
De vergoeding voor het in bruikleen geven van het hier bovengenoemde tenue en de tas bedraagt momenteel circa € 1,80 voor JO9+ en circa € 2,- voor JO17+ junioren en senioren. Het prijsverschil zit in de maatvoering en de grote van de tassen (de pupillen gebruiken een rugtas). Hierbij wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 4 jaar. De kosten van voorfinanciering en een kleine risico-opslag zijn hierin meegenomen. De vergoeding is in de ledencontributie verwerkt. Na elke termijn van 4 jaar volgt een hercalculatie, die automatisch in de contributie zal worden verwerkt.

Juridisch
De tenues worden door v.v. Den Ham aan haar spelende leden in bruikleen gegeven én blijven hierdoor eigendom van v.v. Den Ham. Na 4 jaar wordt bekeken of het tenue geheel of gedeeltelijk aan vervanging toe is.

Logistiek
De shirts en tassen worden per team beschikbaar gesteld en worden vernieuwd conform de 4-jaars cyclus.
De shirts, trainingspakken en warmloopshirts (waar van toepassing) blijven in de teamtas per team. Het beheer en wassen van de shirts is een teamverantwoordelijkheid, te regelen op voorhand door de leiders. In elke teamtas zit een wasvoorschrift. De broek en sokken worden aan het begin van de 4-jaars periode per individu uitgereikt (via de leider) en dienen door de speler zelf gewassen te worden. Wij willen benadrukken dat de sokken, broek, trainingspak en warmloopshirt bedoeld zijn voor wedstrijden(dagen) en niet voor trainingen of om door de weeks te dragen!

Aan het eind van het seizoen blijft de teamtas (incl. shirts en trainingspakken) bij het team en is het team verantwoordelijk dat de teamtas compleet is. Indien een speler aan het eind van het seizoen naar een ander team gaat, dient hij de tas bij de leider in te leveren (dit i.v.m. sponsoruitingen op de tas). In het nieuw seizoen zal de speler een nieuwe tas van het nieuwe team uitgereikt krijgen.
De broek en sokken blijven gedurende de 4-jaars cyclus bij het spelend lid. Indien iemand tijdens de 4 jaar stopt, dient hij of zij de broek en sokken in te leveren omdat het in bruikleen is van v.v. Den Ham

Indien er sprake is van verlies of beschadiging zal het team, de ouder of de speler zelf voor vervanging moeten zorgen via de tenue-uitgifte in onze clubshop. Dit om uniformiteit te handhaven.

Ook v.v. Den Ham en de sponsors worden er beter van!
Shirtsponsors betaalden tot nu toe de gehele aanschaf van relatief dure tenues en betaalden daarnaast een bijdrage voor shirtsponsoring. Deze sponsorbijdragen aan de vereniging waren met name voor niet selectieteams gering (indien deze al een sponsor hadden!), eenvoudigweg omdat we al blij waren als ondernemers lagere teams van kleding wilden voorzien. Nu de tenues en tassen via het kledingleaseplan worden geleverd, hoeft een sponsor voor de aanschaf niet meer diep in de buidel te tasten. Zo kan de v.v. Den Ham gedurende 4 jaar een hogere jaarlijkse bijdrage vragen voor het sponsoren van de shirts en/of tassen. Voor de leden verdwijnt het stukje ‘ongelijkheid’ en loopt iedereen in een schitterend tenue.

Verkoop reclame op shirt
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de verkoop van reclame op de shirts, tassen en trainingspakken. De contactpersonen voor sponsoren zijn namens de sponsorcommissie Ronnie Bosch en Arjan Jaspers. Zij zijn te bereiken per mail sc@vvdenham.nl.

Samenvatting van het huidig kledingleaseplan
• Ieder team heeft hetzelfde tenue. Hiermee wordt een professionele uitstraling van de vereniging bereikt.
• Ieder spelend lid krijgt een v.v. Den Ham voetbaltas.
• Lagere aanschafkosten door hogere korting o.g.v. schaalvergroting.
• Altijd een tenue beschikbaar ook indien er geen sponsor gevonden wordt.
• Sponsoren kunnen tegen relatief lagere kosten hun steentje bijdragen aan onze vereniging.
• Het sponsorpakket voor selectie-elftallen is uitgebreider en daardoor ook duurder.
• Bij verlies of beschadiging van kledingstukken zoals hierboven genoemd, dient de speler hetgeen zelf te vervangen.