Nieuwjaarsbijeenkomst H.O.C.

Geplaatst op

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van het Hammer Ondernemers Collectief (H.O.C.) in café Harwig kon voorzitter Jerry Blekkenhorst bij zijn openingswoord een groot aantal leden begroeten.

“De wereld veranderd, de mensen veranderen en hiermee ook de samenleving waarin we samen wonen, werken en recreëren. Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen. Helemaal niet in een gemeente met zoveel verscheidenheid als het onze  Een gemeente van vrije mensen waarin het antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ nooit volledig samenvalt met het antwoord op de vraag ‘wie zijn wij?’. .” aldus Blekkenhorst.

Hij roemde verder de vele vrijwilligers in het dorp Den Ham in het verenigingswerk. “Zonder inzet van die mensen en sponsoren is het haast onmogelijk om de vitale functies binnen het dorp in stand te houden.”

Het H.O.C. draagt daartoe zeker haar steentje bij. Door toetreding van een 5-tal nieuwe leden is het ledental van het H.O.C. inmiddels 72. Vanaf de oprichting in 1996 schommelt het aantal reeds rond de 70 leden, voorwaar een unieke prestatie voor ondernemend Den Ham.

Naast de v.v. Den Ham konden het afgelopen jaar o.a. de Muziekvereniging Juliana, De IJsbaan de Kollendiek, de volleybalvereniging H.V.C., en het zwembad de Groene Jager een bijdrage tegemoet zien.

Aan het einde van zijn toespraak bood hij namens het H.O.C. nog 100 euro aan voor vulling van de gestolen collectebus in café restaurant Harwig van de afgelopen week.

Spreekstalmeester Gert Hofman van de gelijknamige juwelier liet op humoristische wijze het afgelopen jaar de revue passeren. In zijn nieuwjaarswens  wenste hij  de aanwezige ondernemers , analoog naar zijn bedrijf, een schitterende omzet, blinkend succes, briljante ideeën,  en een gouden toekomst, met de slotwens dat hun bedrijf een pareltje mocht zijn in Den Ham.

advertentie

advertentie

advertentie

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com