Het keerpunt

Geplaatst op

Op 7 mei 1963 droeg voorzitter Teusink de hamer over aan zijn tijdelijke opvolger,
de heer J.H. (Jan) Bakker, die op 16 juli officieel als bestuurslid verkozen en als voorzitter geïnstalleerd werd. Hij ging met jeugdig elan de vereniging leiden, daarbij geflankeerd door een eveneens verjongd bestuur. Alhoewel de resultaten aanvankelijk nog op zich lieten wachten, diende zich wel een talentvolle generatie voetballers aan, die binnen enkele jaren van zich zou doen spreken.

Het seizoen 1965-1966 kan met recht het keerpunt in het verenigingsbestaan genoemd worden. Daarvoor zijn een aantal redenen aan te dragen, waarvan we hiervoor al enkele gememoreerd hebben. Voorts had een aantal “spelers van eerste uur” na de rampzalige degradatie van het jaar daarvoor besloten een stapje terug te doen om zodoende een drastische verjonging te kunnen doorvoeren.

Ook bleek “Den Ham” ineens een aantrekkelijk alternatief te zijn voor voetballers uit andere plaatsen, die hetzij bij andere verenigingen op een zijspoor gekomen waren, hetzij in Den Ham kwamen wonen, hetzij op- en neer reizen een te zware belasting vonden.

Daarnaast kreeg de club ook eindelijk bij de plaatselijke bevolking waardering en zodoende bestaansrecht. De gedegen jeugdopleiding wierp intussen zoveel vruchten af, dat de Hammer jeugd zich welhaast massaal als lid aanmeldde en ijverig de trainingen volgde, zodat dit wel
tot successen zou moeten leiden.

Het bestuur liet tenslotte door zijn inzet en bewogenheid met de leden zien, dat het hun ernst was bij hun pogingen een gezonde en sfeervolle vereniging te creëren.
In twee achtereenvolgende seizoenen werden zowel het eerste als het tweede elftal kampioen, wat “Den Ham” uiteindelijk de felbegeerde status van “KNVB-club” opleverde.
Zaterdag 4 juni 1966 werd, wat dat betreft, een onvergetelijke dag, toen ’s middags het 2e en
’s avonds het 1e de titel pakte.

Op 22 april 1967 promoveerde “Den Ham” wederom, nu na een 4-0 zege op VESOS uit Hellendoorn, waarna op 13 mei door een 4-3 zege op de reserves van Sportlust Glanerbrug
de titel binnengehaald werd.

Nauwelijks van deze feestvreugde bekomen, volgde een maand later de promotie van de reserves! Met recht schreef de regionale pers over “HET WONDER VAN DEN HAM”!
Hoezeer voorzitter Jan Bakker in die tijd betrokken was bij het wel en wee van de vereniging, bleek wel uit de volgende ontboezeming, welke van zijn hand onder de kop “ERGERLIJKE TOESTANDEN” in het clubblad verscheen. Voor degenen, die zich de situatie ter plekke nog herinneren, is deze hartekreet te mooi om aan voorbij te gaan. Hij schreef het volgende:

– Het feit, dat er van gemeentezijde nog steeds geen serieuze pogingen ondernomen worden ter verbetering van de betreurenswaardige toestand van ons terrein, heeft mijn ergernis dermate gewekt, dat ik mij niet meer in stilzwijgen kan hullen. Met lede ogen constateer ik regelmatig, dat wij in Den Ham (dorp) steeds verder achterblijven bij de verenigingen in de omtrek. Nu heb ik zelf ontdekt, dat men van het grasmaaien ( onderhoud, dat wel door de gemeente wordt verzorgd!) ook al een janboel gaat maken. De palen rond het speelveld vormen voor de maaier klaarblijkelijk “de grens van Oost en West”. In elk geval laat hij achter deze palen gras en onkruid welig groeien, zodat wij binnenkort een veeteeltbedrijf op het terrein kunnen beginnen! Waar “verschuilt” het publiek zich dan, zult u zich waarschijnlijk afvragen. Welnu, dat “zoekplaatje” is al heel gemakkelijk! Natuurlijk achter het doel “bij de singel”! Daar heeft de gemeente grond aangekocht (zegt men).

Vandaar heeft men uitzicht op 2 “natuurmonumenten”: Het voetbalveld met zijn prachtig aangelegde molshopen, en neemt men even de moeite zich om te draaien, dan kan men zich vermeien in de fantastische aanblik van 2 meter hoge brandnetels, die zich weer prima lenen voor een natuurlijke opbergplaats van kostbare lederen ballen ad f 40,-

Als extra attractie: een excursietocht door deze alang-alang bij het opsporen van die voetballen! Naast de kleedkamer heeft men een stortplaats voor overtollige kalk gecreëerd. Onder het motto: “Wij maken er een dolle boel van” worden de bomen vergast op een stevige portie witkalk. U ziet dus wel, dat alle mogelijkheden van ons terrein ten volle uitgebuit worden en ik wil dan ook niet nalaten het gemeentebestuur hiervoor een complimentje te maken ………. Onze 7 elftallen gaan weer een mooi seizoen tegemoet! (25 augustus 1965).

Niet bekend is, hoe hierop van gemeentewege gereageerd is. Wel kon 2 seizoenen later een nieuw veld in gebruik worden genomen! Op 13 september 1967 speelde “Den Ham” de eerste thuiswedstrijd in KNVB-verband op het nieuwe speelveld tegen SSSE uit Eibergen, hetgeen “gevierd” werd met een 3-1 nederlaag.

Het duurde nog tot 15 november eer de witblauwen hun eerste succes op deze grasmat behaalden. De aloude rivaal Daarlerveen liep toen tegen een 2-1 nederlaag op. Overigens trad er in dit seizoen wel een pauze in de successenreeks op, en mocht de vereniging blij zijn met handhaving in de 4e klas KNVB.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com