Ma. 5 november: Ledenvergadering Supportersvereniging (update agenda)

Geplaatst op

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging V.V. Den Ham

Op maandag 5 november 2018 houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het clubgebouw van de V.V. Den Ham, en begint om 20.00 uur.

Agenda:
• Opening en mededelingen
• Notulen
• Jaaroverzicht 2017-2018 door de secretaris
• Financieel verslag van de vereniging door de penningmeester
• Verslag kascommissie
• Benoeming nieuwe kascommissie
• Contributie
• Bestuursverkiezing (zie toelichting)
• Loten “Rad van Vlees”
• Rondvraag

Pauze

• Bingo (zie toelichting)
• Sluiting

Toelichting punt 6:
De heren Marinus Jurjens, Erald Ekkelkamp en Allerd Hemmink zijn aftredend en herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten voor deze vacatures kunnen tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering bij de secretaris schriftelijk worden aangemeld, ondertekend door minimaal 3 leden.

Toelichting punt 8:
Zoals u van ons gewend bent, houden wij ook dit jaar weer een bingo met fantastische prijzen. Alleen al om deze bingo, kunt u, als lid van de Supportersvereniging, de jaarvergadering niet aan u voorbij laten gaan. Graag willen wij u vragen, zelf een pen mee te nemen.

advertentie

advertentie

advertentie

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com