Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging V.V. Den Ham

Geplaatst op

Op maandag 18 november 2019 houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het clubgebouw van de V.V. Den Ham, en begint om 20.00 uur.

Agenda:
• Opening en mededelingen
• Notulen
• Jaaroverzicht 2018-2019 door de secretaris
• Financieel verslag van de vereniging door de penningmeester
• Verslag kascommissie
• Benoeming nieuwe kascommissie
• Contributie
• Bestuursverkiezing (zie toelichting)
• Rondvraag
Pauze
• Bingo (zie toelichting)
• Sluiting

Toelichting punt 6:
De heren Allerd Hemmink, Rudy Veldkamp en Wilco Voort zijn aftredend. Rudy Veldkamp en Wilco Voort zijn herkiesbaar. Allerd Hemmink heeft aangegeven het bestuur te willen verlaten. Als bestuur stellen wij voor, Jeroen Minkjan, als zijn vervanger in het bestuur zitting te laten nemen. Eventuele tegenkandidaten voor deze vacatures kunnen tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering bij de secretaris schriftelijk worden aangemeld, ondertekend door minimaal 3 leden.

Toelichting punt 8:
Zoals u van ons gewend bent, houden wij ook dit jaar weer een bingo met fantastische prijzen. Alleen al om deze bingo, kunt u, als lid van de Supportersvereniging, de jaarvergadering niet aan u voorbij laten gaan. Graag willen wij u vragen, zelf een pen mee te nemen.

advertentie

advertentie

advertentie